Merken

Privacyverklaring

New Page 1


1. Persoonsgegevens die door HBHorses worden verzameld.

1.1. Bij een bezoek aan zijn website, bewaart HBHorses de volgende gegevens, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd:

  • uw e-mailadres, uw bestelgegevens, uw adresgegevens, als u boodschappen/vragen plaatst op deze website of, in het algemeen, als u dat aan ons communiceert, alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u heeft geraadpleegd om naar onze site te komen
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site heeft geraadpleegd;
  • informatie die u vrijwillig heeft verstrekt.


1.2. Op deze site gebruikt HBHorses cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Een cookie wordt enkel gebruikt voor het beheer van de sessie terwijl u op de website bent.

1.3. Als HBHorses uw gegevens overdraagt of ontvangt op zijn website, gebruikt HBHorses altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

1.4. HBHorses verbindt zich ertoe de bepalingen te respecteren van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.

2. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door HBHorses.

De persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik door HBHorses bestemd (die de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is en die de verwerking ervan kan opdragen aan verwerkers) en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt om de bestelling correct te behandelen, de inhoud van onze website te verbeteren, om u op de hoogte te stellen van updates van onze site alsmede voor statistische doeleinden evenals commerciële doeleinden en voor de mededeling van informatie over onze producten.
Indien HBHorses de persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden wenst te gebruiken, verbindt HBHorses zich ertoe u te contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

3. Recht van toegang, verzet en verbetering.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kan u contact opnemen met HBHorses:


4. Over communicatie via e-mail en post.

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van HBHorses of als u liever de gevraagde informatie per post wilt ontvangen, gelieve ons te contacteren en ons uw postadres mee te delen. U kan ons contacteren:


5. Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid ?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kan u ons contacteren:


Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met ons bedrijf op hetzelfde adres.


 

 Content

Ontdek onze websites


HBGarden.be
Alles voor de tuin


HBFarm.be
Alles voor dier, stal, weide


HBHorses.be
Alles voor ruiter en paard


HBLogo.be
Alles geborduurd